Bilety miesięczne i okresowe
miesięczny w zł okresowy w zł


normalny ulgowy normalny ulgowy
SIECIOWY IMIENNY S1 przejazdy wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta/gminy za wyjąkeim linii Ż-R 69.00 38.00 36.00 21.00
SIECIOWY IMIENNY S2 przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK za wyjątkiem linii E-3 i Ż-R 79.00 43.00 41.00 23.00
DOCELOWY IMIENNY E3/1 Przejazdy linią E-3 na trasie Jastrzębie - Rybni 100.00 55.00 51.00 28.00
DOCELOWY IMIENNY E3/2 Przejazdy linią E-3 na trasie Jastrzębie - Wodzisław, Wodzisław - Rybnik 80.00 45.00 42.00 24.00
SIECIOWY IMIENNY SC przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK za wyjątkiem linii Ż-R 120.00 65.00 61.00 33.00
SIECIOWY NA OKAZICIELA SO przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK za wyjątkiem linii Ż-R 150.00 - - -