Poniedziałek 19 sierpnia 2019 r. Imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

Cennik biletów
Regulamin
Zdjęcia autobusów
Kontakt

Żory
Czerwionka Leszczyny


Wodzisław śląski

Sprzedaż autobusów Ogłoszenia

Wyślij zapytanie

Zapytaj online
Firma V-BUS: Komunikacja Miejska-Żory - Czerwionka - Leszczyny - Wodzisław

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
ul. Przemyslowa
tel. 476 34 74
www.mzkjastrzebie.com  

obowiązuje od 01 lutego 2003.

OPŁATY DODATKOWE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ULGI:
(Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Nr 67/III/2002 z dnia 17grudnia 2002 r.)


I . OPŁATY DODATKOWE oprócz opłaty za przejazd :
 • za przejazd bez waznego biletu jednej osoby - 80 zł
 • za przewóz bez waźnego biletu bagaźu, wózka dziecięcego oraz psa - 32 zł
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia - obniźa się o 30%.
 • w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera - 50 zł
 • za spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasaźera do Policji - 240 zł
 • opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 11 Taryfy - 16 zł
II. OBOWIĄZUJĄCE ULGI:

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:
 • posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie waźnych legitymacji
 • osoby, które ukonczyły 70 lat źycia - na podstawie dowodu osobistego
 • dzieci do 4 roku źycia - na podstawie dokumentów rodziców stwierdzających wiek dziecka
 • inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie legitymacji inwalidzkiej,
 • inwalidzi niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji i ociemniali wraz ze sprzetem ułatwiającym poruszanie i jednym opiekunem towarzyszącym im w podróły - na podstawie legitymacji inwalidzkiej
 • dzieci i mlodzieł dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno -wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej i w drodze powrotnej wraz z jednym opiekunem - na podstawie odpowiednich dokumentów
 • pracownicy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej - na podstawie biletu wolnej jazdy
2. Do korzystania z ulgi na wszystkich liniach uprawnieni są:
 • dzieci od 4-go roku łycia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
 • uczniowie szkół : podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych)oraz pomaturalnych do ukończenia 22 roku źycia - na podstawie wałnej legitymacji szkolnej
 • studenci szkół wyźszych - na podstawie waźnej legitymacji studenckiej
 • renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń
 • rentowych - na podstawie odcinka renty i dowodu osobistego
 • emeryci po ukończeniu: kobieta - 60 lat, męźczyzna - 65 lat - na podstawie odcinka emerytury i dowodu osobistego
 • kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie legitymacji kombatanckiej
W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA MIEDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU OBOWIĄZUJĄ TYLKO BILETY JEDNORAZOWE, MIESIĘCZNE I OKRESOWE WYDANE PRZEZ ZWIĄZEK.


Obowiązuje od 1 grudnia 2003 roku

CENNIK OPŁAT (WYCIĄG) za przejazdy jednorazowe środkami komunikacji miejskiej MZK
(Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Nr 16/IV/2003 z dnia 16 pazdziernika 2003r.)


kliknij aby zobaczyć cennik

W okresie od 01.07.2004r. do 31.08.2004r. wprowadza sie uprawnienia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie dzialania Związku na nastepujących zasadach :
 • przejazd dwóch osób na liniach zwykłych MZK w soboty, niedziele i swięta na bilet jednorazowy za 2,60 zl (2,80 zl w przypadku zakupu u kierowcy) natomiast na linii E-3 za 5,20 zl (u kierowcy za 5,60 zl)
 • bilety sa ważne tylko w pojeździe, w którym je skasowano - przesiadka unieważnia bilet
 • przy korzystaniu z tego rodzaju przejazdów bilety ulgowe nie mają zastosowania
Podane ceny sa cenami brutto, zawieraja podatek od towarów i uslug, którego stawka wynosi 7%. Bilety jednorazowe sa jednostronnego kasowania i ważne wylącznie w pojeździe, w którym zostaly skasowane za wyjątkiem biletu dobowego. Bilety dobowe ważne są przez calą dobę od czasu skasowania na wszystkich liniach MZK z mozliwoscią kilkakrotnego przesiadania się. Bilety ulgowe kasują wylącznie osoby uprawnione do takich przejazdów .

CENNIK OPŁAT za przejazdy miesięczne i okresowe środkami komunikacji miejskiej MZK
(Uchwala Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Nr 16 / IV / 2003 z dnia 16 pazdziernika 2003r.)


kliknij aby zobaczyć cennik
Podane ceny sa cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług,
którego stawka wynosi 7 %

Uwaga :
 • bilet miesięczny ważny jest w miesiącu na który zostal zakupiony, a okresowy przez 15 dni od daty zakupu łącznie z dniem datowania i ważny jest na trasie zgodnie z cennikiem opłat. pasażer ma obowiązek wypisac imię, nazwisko i adres na bilecie miesięcznym i okresowym. bilet ważny po wypełnieniu z dokumentem tożsamosci.
 • przejazd z biletem nie wypełnionym traktowany jest jak jazda bez biletu.

Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzą kolektury :

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Dworzec Główny - ul. Sybiraków 2, tel. 471 12 43

PAWŁOWICE - Sklep - ul. Polna 18

WODZISŁAW SL. Dworzec Autobusowy PKS, tel.45-54-570

ŻORY
Firma "Ewa" ul. Wodzisławska k. ronda
Firma "TAK" Al. Zwycięstwa (przystanek Sąd)

RYBNIK - Dworzec Autobusowy PKS, tel.42-21-531

CZERWIONKA - LESZCZYNY - Ligonia 2 - Dom Kultury


  wyślij wiadomość znajomemu, powiadom go o naszym serwisie

wyślij